متن آهنگ فرهام زارع دور شدی

 

تو دور شدی که غمام انقد بهم نزدیکن

نگاتو پس گرفتی ترانه هام تاریکن

دیوونه ی عاشق تو ببین شده گوشه نشین

توو هیچ شعری جا نمیشه فقط تورو میخواد همین

سخته به دست آوردن آرزوهات ولی

فقط وقتی رسیدی بهشون کاشکی که دور نشن ازت

یه عمره رسیدن تورو خدا خدا کردم

بشه تو دورتر شدی دلم مگه چقد میکشه

کاغذا دلشوره دارن از گریه های هر شبم

لبخندهامو پس بده نبودتو بگیر ازم

من غصه های دلمو تازه به تازه میخورم

پنجره شاهد منه از جاده دل نمیبرم

سخته به دست آوردن آرزوهات ولی

فقط وقتی رسیدی بهشون کاشکی که دور نشن ازت

یه عمره رسیدن تورو خدا خدا کردم

بشه تو دورتر شدی دلم مگه چقد میکشه