دونه دونه دونه دونه این حسی که الان بینمونه مال خود خود خودمونه

ما رو بهم میرسونه دونه دونه دونه دونه دونه دونه یه ستاره توو آسمونه

یجوری میزون میکنه که ما رو باز بهم برسونه دل گرفتاره

عاشق یاره من نه مستمو هشیار یه جای جدیدی بینمونه

یه چیزایی توی چشاته که دلمو میلرزونه بازم از تکو تنهایی بدجوری میترسونه