متن آهنگ رضا صادقی دو نفری

 

دنیا نداره به خدا لیلی به مجنونیه تو ما که ندیدیم این ورا هیشکی به خانومی تو

نفس من رو میبره موهای ابریشم تو

وقتیکه چتری میریزه رو ابروهای خم تو

از کوچه ی ما که میگذری دل ما رو میبری عشق منو تو دو نفری همه رو حریفی

از کوچه ی ما که میگذری با ز پیش ما بیا

یه سری عشق منو تو دو نفری همه رو حریفی

دلمو زدی بنامت بدجور تورو میخوامت همیشه فرهاد میمونم شیرین بمونه کامت

چه خوبه پیله کردی به این دل دیوونه بگو

چی میخوای هر چی که لب تر کنی همونه

از کوچه ی ما که میگذری دل ما رو میبری عشق منو تو دو نفری همه رو حریفی

از کوچه ی ما که میگذری با ز پیش ما بیا یه

سری عشق منو تو دو نفری همه رو حریفی