متن آهنگ امیر رهنما دپرس

 

دپرس و دیوونه خسته شدم میخوام این نفرتمو  نه کز کنم

با عکسای تو کلنجار میرم یه جوری بدهکارم من به خودم

هر چی که غم داری خریدارتم خودم بگو که میخوام این پیاکو رو پر کنم

روباره سرگیجه داره حالم بد میشه هر شب یه دارو هی محتاج دکترم

میدونم خوشی زده زیر دلتو یه روزی میاد میشه دلت پر

یه جوری رفتی نشنیدم صدا پاتو هنوزم قر میزنی وقتی منو میبینی

منم که یادم بهونه و چراهاتو

بزن این دلمو خوردش کن هر چی بینمونه نابودش کن

منم سیگار بین دستات خاطراتو بزنو دودش کن

میدونم خوشی زده زیر دلتو یه روزی میاد میشه دلت پر