متن آهنگ بیژن یار دیدی تونستم

 

چقد چفت همیم چقد خوبه الان

جلو چشم منی چه قشنگ اومدی

که بسازی تو زندگیمو ندیدم عین تورو نه نمیخوام غیر تورو

ببین دوست دارم تورو از خودم بیشتر

میخوامت عاشقتر از همیشم

میزنه قلبم بمونی پیشم که با تو یکی شم

دیدی شدی مال خود من دیدی تونستم

به تو برسم میخوام با تو یکی شم

یکی شد حسم با صدات اسمم چقد قشنگه

حرف زدن باهات عشقم تورو میخواستم من از اولشم

دیدی شدی مال خود من دیدی تونستم

به تو برسم میخوام با تو یکی شم

یکی شد حسم با صدات اسمم چقد قشنگه

حرف زدن باهات عشقم تورو میخواستم من از اولشم

دارم هواتو من خودم یه نفری بدون من جایی نر

حس میکنم تورو سری وقتی همین دور و بری

دیدی شدی مال خود من دیدی تونستم

به تو برسم میخوام با تو یکی شم

یکی شد حسم با صدات اسمم چقد قشنگه

حرف زدن باهات عشقم تورو میخواستم من از اولشم

دیدی شدی مال خود من دیدی تونستم

به تو برسم میخوام با تو یکی شم

یکی شد حسم با صدات اسمم چقد قشنگه

حرف زدن باهات عشقم تورو میخواستم من از اولشم