متن آهنگ دانیال دارا دیوونتم

 

عشق خودتی و خنده ای میخوامش پیشمی و دارم ازت یه خواهش

دیوونه بازی نکنی و نمونی تو که آرزومی خودت میدونی

بگو به آرزوم منو میرسونی میرسونی

من دیوونتم نه نیار دل تو جایی جا نذار

حالا همه اینا کنار با من به دلت بد نیار

من دیوونتم نه نیار سر قرارا بیقرار

از دل من دست برندار رو کسی دیگه دست نذار

توو دلم غیر خودت دیگه واسه هیشکی جا نیست

آخه این تو بمیری دیگه مثل قبلیا نیست

دارمت نوش جونم عشق تو کم ندارم

من فقط اون موقعهایی که میری کم میارم

دارمت نوش جونم عشق تو کم ندارم

من فقط اون موقعهایی که میری کم میارم

من دیوونتم نه نیار دل تو جایی جا نذار

حالا همه اینا کنار با من به دلت بد نیار

من دیوونتم نه نیار سر قرارا بیقرار

از دل من دست برندار رو کسی دیگه دست نذار

من دیوونتم نه نیار دل تو جایی جا نذار

حالا همه اینا کنار با من به دلت بد نیار

من دیوونتم نه نیار سر قرارا بیقرار

از دل من دست برندار رو کسی دیگه دست نذار