متن آهنگ هوروش بند دیگه نبینمت

 

با هر حرف با هر نگات کشوندی منو سمتت

هیچیت مثل ادم نبود حتی آشتی و قهرت

من هر کاری میشد کردم ولی انگار که بد گذشت بهت

برو دیگه نبینمت از زندگیم دور کردمت لیاقتت همینه که بازیت بدن بشکننت

یکی مثل من حیفه براتو برو ببین کی مثل منه کی حرفشو قلبش مو نمیزنه

برو دیگه نبینمت از زندگیم دور کردمت لیاقتت همینه که بازیت بدن بشکننت

یکی مثل من حیفه براتو برو ببین کی مثل منه کی حرفشو قلبش مو نمیزنه

دلت به حال من نسوختش به حال چشمام درست همون موقع نیازت داشتمت

رفتی چشاتو روم بستی عاشقت بودم

حیف نفهمیدی برات مثل من نیست

برو دیگه نبینمت از زندگیم دور کردمت لیاقتت همینه که بازیت بدن بشکننت

یکی مثل من حیفه براتو برو ببین کی مثل منه کی حرفشو قلبش مو نمیزنه

برو دیگه نبینمت از زندگیم دور کردمت لیاقتت همینه که بازیت بدن بشکننت

یکی مثل من حیفه براتو برو ببین کی مثل منه

کی حرفشو قلبش مو نمیزنه