دست تو تو دست من بود دلت اما جای دیگه تو خودت خبر نداری

اما چشمات اینو میگه مدتی بود حس می کردم که دلت یه جا اسیره

پشت پا زدی به بختت کی واست جز من می میره

تو میگی یه وقتا گاهی پیش میاد یه اشتباهی