رفتنی میره تو حالا هی به پاش بسوز و بساز دل که نداره تو حالا

هی براش از دلت مایه بذار آخه کیه که قدر بدونه قول بده پاشم بمونه

بشه یه آدم دیوونه توی قلبت دست بردار از این کارات دیگه فایده ندارن اصرارات

اونیکه قول داده بود بمونه دیگه نیست باهات دیگه دست بردار از این کارات

میبینی فایده ندارن اصرارات اونیکه دل داده بودی بهش

حالا نیست باهات