متن آهنگ رضا شیخی پور رفتنی

 

وضعیت بد شد برام باید از فکرت درام

بودنت دیگه نمیتونه برام کاری کنه

خواسته هات تکراریه بین ما دیواریه

تنها دوری میتوننه از من طرفداری کنه

زخم من کاری شده کارت عذر خواهی شده

آبرومو مثه ریختی آب کف این جاده ها

من دلم تنگه تو نیست تو هم قد تو نیست

قلب من همخونه میشه با توم سایه ها

رفتنی میره بودن هیچ احساس بدی

با خودت حرف میزدی که کی این وسط مقصره

شاید این رفتن موثره

رفتنی میره بدون هیچ اشکو حسرتی دیگه نیست

هیچ فرصتی که بشه جبران بودنش

مثه عمری که سوزوندمش

دیگه بارون نمیباره رو سر ما من چه تنهام بی تو دردام

شکل یک لیوانیه که میشکنه زخمی شه دستام

همش قرصای اعصاب کم خواب و بی تاب هی زدم فریاد

خالیه جات من همش دنبال سوزنم توی انباری از کاه

رفتنی میره بودن هیچ احساس بدی

با خودت حرف میزدی که کی این وسط مقصره

شاید این رفتن موثره

رفتنی میره بدون هیچ اشکو حسرتی دیگه نیست

هیچ فرصتی که بشه جبران بودنش

مثه عمری که سوزوندمش