متن آهنگ محسن ابراهیم زاده رفتی

 

توو سرم خاطره ول کردی رفتی این منه دیوونه رو ول کردی رفتی

نبودت دنیامو بدجوری بهم زد

هم به من هم به خودت بد کردی رفتی

تو که رفتی این دیوونه فرق کرده خودشو توو خاطره هات غرق کرده

رفتی این دیوونه دیگه آدم نشد

نه کسی دیگه نگران این عاقلم نشد

به سرت چی زد منو ترکم کنی فقط ازت خواستم منو درکم کنی

دلت چجوری منو دکم کنی

منو بذاری بری یهویی تکم کنی

توو سرم خاطره ول کردی رفتی این منه دیوونه رو ول کردی رفتی

نبودت دنیامو بدجوری بهم زد

هم به من هم به خودت بد کردی رفتی

توو سرم خاطره ول کردی رفتی این منه دیوونه رو ول کردی رفتی

نبودت دنیامو بدجوری بهم زد

هم به من هم به خودت بد کردی رفتی