رفیقامو بردی کربلا پس من چی

قاطی زائرا پا برهنه ها

پس من چی

تو دلیلشو بگو امام رضا

پس من چی

رفیقم رفته حرم یه پیام داده واسم

میگه عازمم حلال کنید منو

تو حرم که ایستاد و

عکسشو فرستاد