رفیقم داغتو نبینم غصه خوردنتو نبینم دستته بده به دستم زمین خوردنتو نبینم

رفیق خوب مرهم رازم تویی مایه ی افتخار رفیق خوب مرهم رازم تویی مایه ی افتخار

خسته ام از این زمونه خسته ام از روزگار

تا آخر رفاقتم باهاتم قدم قدم