متن اهنگ رفیق من بی تو سیاه کل دنیای من

 

 

رفیق من

بی تو سیاهه کل دنیای من

هر جا که هستم

بودی همراه من برار من

هر شب تا سحر میباره

چشمای من

تنهایی و غم شده همراه من

نیستم و سردی

کنار من