متن آهنگ نوان رفیق من

 

مگه میشه با تو سر نکرد نه نمیشه رفتی بگم برنگرد

هنو وسایل من مونده توو ساکت

آماده شو دارم میام دنبالت

بزنیم بریم هر جا تو دوس داری هر جا که حس کردی خاطره داریم

من هر کاری میکنم واسه شادیت

وو چشام نگاه کن و بهم بگو دوسم داری

هیشکی رفیق من نمیشه مثه تو صدات توو گوش من شبا تا دم صبح

تو منو بلدی قایم نکن حس تو

اصلا این دل من واسه تو واسه تو 

هیشکی رفیق من نمیشه مثه تو صدات توو گوشی من شبا تا دم صبح

تو منو بلدی قایم نکن حس تو

اصلا این دل من واسه تو واسه تو  وقتی ابریه چشاتو کی میشه مرهم براتو

کی همش گوش میکنه یکی

یکی دردلاتو میمونه با تو

جلو آیینه نگاتو میکشه دست رو موهاتو بی تو هر کاری کنی

باز پشتته داره هواتو میمونه با تو 

هیشکی رفیق من نمیشه مثه تو صدات توو گوش من شبا تا دم صبح

تو منو بلدی قایم نکن حس تو

اصلا این دل من واسه تو واسه تو 

هیشکی رفیق من نمیشه مثه تو صدات توو گوشی من شبا تا دم صبح

تو منو بلدی قایم نکن حس تو

اصلا این دل من واسه تو واسه تو