رفیق من چرا شدی از من جدا

منو تنها نزار با این درد و غمام

چه بده تو دلم گرفته خدا

شکایت داره دل فقط از تو خدا