متن آهنگ رفیق اگه بد باشن باهات کل شهر

 

 

رفیق اگه بد بشن باهات

کل شهر خودم تا آخر این راه پشتتم

اگه حالت بد بود یه شب

یه زنگ بهم بزن میچینم یه پلن

ما باشیم دور هم

نبینم تو غم داری تا منو داری

یه جورایی فرق واسم با همه داری

همونم که رد میدم سر تو