متن آهنگ رقص چاقو ژوبین

 

امشب شب قشنگی شد

رقص تو اونو کرده تموم

چاقویی که تو دستت

برو بده عروس خانوم

رقص چاقوی تورو

هیچکی تا حالا ندیده

چاقویی که منتظرش بودی

حالا به دستات رسیده