متن آهنگ محسن چاوشی رهایم کن

 

ببار چشم من ببین چه سیرم ازت ببین چه روزی ازم سیاه کردی فقط

تو اون شب بن بست که بغض کرد و شکست شبی که ساکشو بست نگاه کردی فقط

گذاشتی راحت ازت جدا شه دلم بسوز خوبه بسوز کمت نباشه دلم

ببار این تازه روزای خوبه توئه شبی که میبینی دم غروب توئه

از خزون چه خبر از آسمون چه خبر از اون دو تا چشم پر از جنون چخبر

همون که تنها موند همون که تنها رفت همون که عمرتو برد از اون از اون چخبر

تموم دیگه تموم کدوم عشق کدوم که عشق عمر منو حروم کرد حروم

که پیر کرد منو اسیر کرد منو که پیش چشم خودم شکار شد آهو

ببار چشم من ببین چه سیرم ازت ببین چه روزی ازم سیاه کردی فقط

تو اون شب بن بست که بغض کردو شکست شبی که ساکشو بست نگاه کردی فقط