متن آهنگ علیرضا قربانی روزهای بی قرار

 

ای داغ از قلب پریشانم چه میخواهی ای جای زخم کهنه از جانم چه میخواهی

دریاچه خشکیده در آغوش خود دارم

باران سرخ از ابر چشمانم چه میخواهی

ای وای از این ای وای از این از دست دادنها ای مرگ از جان رفیقانم چه میخواهی

آرامشم کو خنده ام اعتمادم کو

بی هیچمو دیگر نمیدانم چه میخواهی

ما وارثان دردهای بیشماریم ما ما گریه های چشمهای انتظاریم

ما سرزمینی دور و تنها در قباریم

ما چیزی بغیر از غم بغیر از هم نداریم

ما حسرت یک خنده ی دنباله داریم ما خسته از این روزهای بی قراریم

دنیا بگو غم بیشتر از این نخواهد ما

دنیای بی رویای ما غمگین نخواهد ماند

چیزی بگو آرام کن آشفتگیها را در سینه ها این بغض سرسنگین نخواهد ماند

ای چرخ بازیگر بگو بالانشینان را

جای من و ما تا ابد پایین نخواهد ماند

فریاد این غمخانه خاموشی نخواهد داشت فرهاد این افسانه بی شیرین نخواهد ماند

فرهاد این افسانه بی شیرین نخواهد ماند

ما وارثان دردهای بیشماریم ما ما گریه های چشمهای انتظاریم

ما سرزمینی دور و تنها در قباریم

ما چیزی بغیر از غم بغیر از هم نداریم

ما حسرت یک خنده ی دنباله داریم ما خسته از این روزهای بی قراریم