رویای شیرین من و از من نگیری

تنها دلیل زندگیمی تا همیشه

روی زمین تا آسمون هرجا بگردی

هیشکی برای من شبیه تو نمیشه

عاشقانه های منو میشنوی

وقتی که با یادت پیشمی

منو توی رویا با خودت توی حس و حالت میبری

دیوونه میکنی با خنده هات دلمو دنبالت میبری

کاشکی که تو رویاهای من بمونی هیچ جایی نری