متن آهنگ صادق دهقان رو چشات حساسم

 

آخه دیوونه تر از من هست مگه واست 

مثل تو اینجوری آخه نیست دیگه واسم

همه ی احساسم شاه دلی واسم 

خودت میدونی که چقد رو چشات حساسم

اگه یه بارم عاشق شده باشم عشقم تویی

توو این روزا دار و ندار منه عاشق شدی

تصمیمم اینه تا نفس باشه

یه نفر مثل تو پیشم باشه

آروم آروم مثه نم بارونا

یه گوشه ی دنج دلمو خونه ی خودت کردی

آره آره خودت نمیدونی ولی

مثه دارویی واسه هر غمو هر دردی

آروم آروم مثه نم بارونا

یه گوشه ی دنج دلمو خونه ی خودت کردی

آره آره خودت نمیدونی ولی

مثه دارویی واسه هر غمو هر دردی

آرامش قلبمو این حسی که دارمو

مدیون توام مدیون توام

هر کی که میبینه منو

میگه دیوونه ای میگم آره مجنون توام 

اگه یه بارم عاشق شده باشم عشقم تویی

توو این روزا دار و ندار منه عاشق شدی

تصمیمم اینه تا نفس باشه

یه نفر مثل تو پیشم باشه

آروم آروم مثه نم بارونا

یه گوشه ی دنج دلمو خونه ی خودت کردی

آره آره خودت نمیدونی ولی

مثه دارویی واسه هر غمو هر دردی

آروم آروم مثه نم بارونا

یه گوشه ی دنج دلمو خونه ی خودت کردی

آره آره خودت نمیدونی ولی

مثه دارویی واسه هر غمو هر دردی