زخم خوردم از تو که واست چسب زخم بودم

رفتی چشاتو بستی رو این قلب دیوونم

میگفتی دنیاتم تو نگو دنیا دو روزه

اعتراف دیگه منم نمیرسه زورم

من اون برگ برندم که تو باختیش