متن آهنگ مهدیار زخم

 

بعد تو خب کارم شده همش بیداری

حق داری شاید شده بودم واست تکراری

مریض تو شدم آخه مگه تو چی داری

تو دلیل حال خوب دل این بیماری

بود و نبودم دیگه واسه ی تو فرقی نداشت

میگفتی برو خب میرفتم دیگه سردی نداشت

هر کی از راه اومد یه زخم به این دلم زده

جون اونکه دوست داریش بیا و تو هر کی نباش

عادت شده برات که بسازی از خودت واسم سراب

به فکرت بگو که سمت من نیا وقتی تورو ندارم

هوی قلب تو برای حس من سرد و ساکت

تو که گذشتن از من روالته برو کاریت ندارم

بگو باید چقد بگذره که فکرت از سرم بپره

اگه دوری و دوستی حرفته پس فکر کنم جدایی بهتره

هنو دیدن عکسات عادته چشام یه بند قفل روی ساعته

یعنی کی میشه برگردی پیشم

میگی تنظیم نیست ساعتم با ساعتت

عادت شده برات که بسازی از خودت واسم سراب

به فکرت بگو که سمت من نیا وقتی تورو ندارم

هوی قلب تو برای حس من سرد و ساکت

تو که گذشتن از من روالته برو کاریت ندارم