متن آهنگ عماد طالب زاده زرد

 

نمیشه که پاشی و بری و دوراتو بزنی برگردی

خوش ندارم صبح تا شب بشنوم هی میگردی

منو دست به سر نکن یهو دیدی شر میکنم

یه کاری میکنم کاری نشه کرد بدجوری اذیت میکنم

دنبال دردسر نگرد من خودم دردسرم

یه تنه همه رو حریفم آخه دردت به سرم

لبو تر کن بگو چند نازتورو من بخرم

بعد عمری خوش دارم من با تو بیشتر بپرم

حالا هی گوش نکن به حرفم بچرخ تا من بچرخم

حالا هی تو بگو یه دندم منم دورتو بگردم

گوش نکن به حرفم بچرخ تا من بچرخم

حالا هی تو بگو یه دندم منم دورتو بگردم

سلامتی من که واسم بود و بجز تو دل نبستم

سلامتی خودت که رخ نشون دادی و کار دادی دستم

سلامتی جمع بیخیال غم سلامتی عاشقا

از دم سلامتی هر کی که گفت به پات نشستم

حالا هی گوش نکن به حرفم بچرخ تا من بچرخم

حالا هی تو بگو یه دندم منم دورتو بگردم

گوش نکن به حرفم بچرخ تا من بچرخم

حالا هی تو بگو یه دندم منم دورتو بگردم