متن آهنگ پیربد زود زود

 

آتیش عشقت داغه داغه خیلی دلی میخوامت صافو ساده

چی میشه مگه همین یه بار

چشمات دیگه واسه ما شه

خیلی کاملی نداری کمبود داری دل میبری طبق معمول

جونمو بخواه کیه که

نده فقط شما به دستور

اون دوتا چشات دل منو برده زود زود تو بده به من قول که

میمونی سفت میچسبی عشقمو

از کنار خودم نمیخوری جوم که

اون دوتا چشات دل منو برده زود زود تو بده به من قول که

میمونی سفت میچسبی عشقمو

از کنار خودم نمیخوری جوم که

مثه کف دستم بلدم من تور که نمیدم من از دست

عاشقم نمیشدم اینه وضعم

اینجوری دله رو دادم رفت

کاملی نداری کمبود داری دل میبری طبق معمول

جونمو بخواه کیه که

نده فقط شما به دستور

اون دوتا چشات دل منو برده زود زود تو بده به من قول که

میمونی سفت میچسبی عشقمو

از کنار خودم نمیخوری جوم که

اون دوتا چشات دل منو برده زود زود تو بده به من قول که

میمونی سفت میچسبی عشقمو

از کنار خودم نمیخوری جوم که