متن آهنگ حمید هیراد زیبای من

 

زیبای من تمام راههای رسیدن را به تو خراب کردم حق با تو بود

از اول اشتباهی انتخاب کردم

بیچاره من که روی تو حساب کردم در آتش عشقت خودم را ذره ذره آب کردم

دیوانه ات بود تو را دیوانه جان خطاب کردم

بیچاره من که روی تو حساب کردم بیچاره من که روی تو حساب کردم

با اینکه بی رحمی یک روز میفهمی

عاشقتر از من این حوالی نیست

تاج سرم بودی بال و پرم اما دگر جای تو خالیست با اینکه

بی رحمی یک روز میفهمی

عاشقتر از من این حوالی نیست تاج سرم بودی بال و پرم

اما دگر جای تو خالیست

اما دگر جای تو خالیست دست تو بود دل شادم هنوز نرفته یادم

چه ضربه ای زدی به اعتمادم

من با اینکه میدونستم نمیرسی بهدادم به رسم عاشقی

ادامه دادم ادامه دادم

با اینکه بی رحمی یک روز میفهمی عاشقتر

از من این حوالی نیست

تاج سرم بودی بال و پرم اما دگر جای تو خالیست با اینکه

بی رحمی یک روز میفهمی

عاشقتر از من این حوالی نیست تاج سرم بودی بال و پرم

اما دگر جای تو خالیست

اما دگر جای تو خالیست