متن آهنگ علی منتظری زیبای ناز

 

بیقرار توام ای یار یک بار نه صد بار

در حسرت دیدار از قلب من اصرار از چشم تو انکار

انگار نه انگار انگار نه انگار

با تو همسایه ام ای عشق دیوار به دیوار

تو در خواب خوشی یار اما منه بیمار از فکر تو بیدار

انگار نه انگار انگار نه انگار

زیبای ناز عجب عشقی شد آغاز

مرا دیوانه کن باز تو با آن خنده ی خانه برانداز

در قلبم باش جهان پیش تو زیباست

به چشم خود ندیدم کسی مثل تو انقد با احساس

زیبای ناز عجب عشقی شد آغاز

مرا دیوانه کن باز تو با آن خنده ی خانه برانداز

در قلبم باش جهان پیش تو زیباست

به چشم خود ندیدم کسی مثل تو انقد با احساس

کوچه درگیر چه مهتاب قشنگیس

پیش من باشی عجب قاب قشنگیس

من دلم از تو جدا نیست ماه من جای تو خالیس

بی تو غمگینتر از آنم که بدانی

جان به لب میشوم از این نگرانی

آخر این رسم وفا نیست

آه من جای تو خالیس آه من جای تو خالیس

زیبای ناز عجب عشقی شد آغاز

مرا دیوانه کن باز تو با آن خنده ی خانه برانداز

در قلبم باش جهان پیش تو زیباست

به چشم خود ندیدم کسی مثل تو انقد با احساس