زیر هر آسمونی باشی بدون بارونش منم

این دل دیوونه رو جز تو

هیشکی آرومش نکرد

بدتره قبل چشات میکشی من رو با نگات

من هنوز به یادتم تویی

که نمیاری به یاد