متن آهنگ مهراب و یوسف جمالی زیپ

 

حرفای سرد تو اینا همش بهونه بود تو خودت جا زدی نگی کار زمونه بود

رفتارات نشونه بود دروغات نمونه بود

اینو خب ته دلت تو که میگفتی نبود

رفتارات دروغات همشون رفع شد فکر نکنی با این کارات دل من سرد شد

چه روزایی با دیدنت رنگ من زرد شد

هی میگم بیمعرفت هم عشقو هم درد شو

کاری کردی با دلم ک ههیچ کسی باهام نکرد هیچ کسی به خوبی تو عزیزم صدام نکرد

فاصله ی بینمون منو از تو جدا نکرد کاری

که تو کردی باهام حتی خود خدام نکرد

دستاتو تفنگ بگیر نشونه بگیر قلب منو میخوای که تموم بشم تمومش کن بزن منو

تمومش کن بزن منو فقط نرو نگو میرم

دوست دارم دیوونتم نگو میرم که میمیرم

تمومش کن بزن منو فقط نرو نگو میرم دوست دارم دیوونتم تهدید نکن که میمیرم

برگرد به روزای قدیم به خاطرات منو تو منو

تو دلشون تنگه نه این منم نه اینی تو

سیصدو خورده ای شبو تنهایی خوابیدم خوردم کشیدم زدم پاچیدم

به یاد اون روزا که بودی چراغ خونم

خاموش کردم با اینکه خیلی میترسیدم

سیصدو خورده ای شبو تنهایی باریدم رفتم اومدم مردم بریدم

فیلتر سیگارا این عکس رو دیوارا

توهم میزدم که همش تورو میدیدم

سیصدو خورده ای شب از تنهایی دق کردم تو رفتی چرا حسم اینه من ولت کردم

ببخش اگه نیستم من که بخشدمت رفتی

اگه از خواستن زیاد خون به دلت کردم

سیصدو خورده ای شب از گریه دعا کردم جلو مادرم از گله هی نق و نق کردم

گریه هات نمیذاشت باشه حواسم جاش

مرغ عشقامون بود توو قفس دق کردن

زندگی با تو شانس آخرم بود لبم خاطرات تورو بسته بسته کرد دود