متن آهنگ پیوند ساز دنیا

 

قسمت نبود ما آشنای قلب هم شیم

سنگینه از غم شونه های هر دوی ما

وقتیکه  آب از سر گذشت فرقی نداره

چه یک وجب باشه چه اندازه یه دریا

دل سنگ ولی دلتنگ گذشتیم از هم اما

روی دلامون سنگ سنگینی میذاریم

دوست دارم های نگفته ای که هر روز

توی دلامون جون دادن رو میشماریم

دنیا بزن سازی که با سازت برقصم

با قصه و افسون و آوازت برقصم

سخته میدونم باید اما پا بگیرم

تا انتقامم رو ازت یک جا بگیرم

دنیا بزن سازی که با سازت برقصم

با قصه و افسون و آوازت برقصم

سخته میدونم باید اما پا بگیرم

تا انتقامم رو ازت یک جا بگیرم

آجر به آجر رنگ بغضه خونه اما 

باید صمیمی تر بخندیم روز آخر

باید چشا رو بست روی خیلی چیزا

وقتی دیگه خونه واست نمیشه سنگر

آیینه دق میشه خاطرات خوبت

وقتیکه با یادش همیشه همنشینی

دل کندن از جون کندن سخت تره وقتی

همیشه توو رویا چشاشو خواب میبینی

دنیا بزن سازی که با سازت برقصم

با قصه و افسون و آوازت برقصم

سخته میدونم باید اما پا بگیرم

تا انتقامم رو ازت یک جا بگیرم

دنیا بزن سازی که با سازت برقصم

با قصه و افسون و آوازت برقصم

سخته میدونم باید اما پا بگیرم

تا انتقامم رو ازت یک جا بگیرم