متن آهنگ سهیل مهرزادگان سالگرد

 

امشب که ماه کامله تموم این فاصله این رابطه حاصل عشقیه که توو دله

چه موجی دره موهات چال روی گونه هات

طلا بگیرم سر تا پات برم واسه خنده هات

میشه چرخید توو محدودت هیشکی نبود من بودم اومدم دورت بد بودن واسه تو فقط من خوبم

بیا دور هم بگردیم چش حسودا رو

کور کردیم ما چه ها که نکردیم

یه سال رفت یه سالگرد بگیرم پزشو بدی یه سال من توو قلبم دارمت جایی نری

یه سال گشت دل من دور تو واسه خودمی

بالا بری پایین بیای تو عزیز جونمی

یه سال رفت یه سالگرد بگیرم پزشو بدی یه سال من توو قلبم دارمت جایی نری

یه سال گشت دل من دور تو واسه خودمی

بالا بری پایین بیای تو عزیز جونمی

کم دیدم مثه تو قشنگی مثه گل صدا کن اسممو معطل نکن

خب منم آدم دل دادم آخرم اومدی

به دنیام عوض شد باورم

میشه چرخید توو محدودت هیشکی نبود من بودم اومدم دورت بد بودن واسه تو فقط من خوبم

بیا دور هم بگردیم چش حسودا رو

کور کردیم ما چه ها که نکردیم

یه سال رفت یه سالگرد بگیرم پزشو بدی یه سال من توو قلبم دارمت جایی نری

یه سال گشت دل من دور تو واسه خودمی

بالا بری پایین بیای تو عزیز جونمی

یه سال رفت یه سالگرد بگیرم پزشو بدی یه سال من توو قلبم دارمت جایی نری

یه سال گشت دل من دور تو واسه خودمی

بالا بری پایین بیای تو عزیز جونمی