میگذره این روزا تقاصشو میدی یه روز منو درد منو غم نگو دوسم داری هنوز

باورت کردم و بدجوری پشت پا زدی دل خوش باور من دل به غریبه ها ندید

معرفت نداری چقد نامردی ببین با قلب عاشقم چه کردی

تقاص قلب بی پناهو میدی برو بی معرفت خیلی فریبی برو بی معرفت خیلی فریبی