متن آهنگ احمد سعیدی سبزه با نمک 

 

بی خبر نذاریم از خودت ندی به قلب من شوک

از هر چی بدت اومد بهم بگو رک

دل من از تو که سیاه نمیشه

دچار رفتن و از این چیا نمیشه

سبزه ی با نمکی تو بی دوز و کلکی تو

من نمیدونی چقد دوس دارم همین گیر دادنای الکی تو 

سبزه ی با نمکی تو بی دوز و کلکی تو

من نمیدونی چقد دوس دارم همین گیر دادنای الکی تو 

بخند که خنده هاتو عشقه تو آدمی یا فرشته

عاشق بی چون و چراتم همیشه باهاتم 

من مست رنگ چشاتم

سبزه ی با نمکی تو بی دوز و کلکی تو

من نمیدونی چقد دوس دارم همین گیر دادنای الکی تو 

سبزه ی با نمکی تو بی دوز و کلکی تو

من نمیدونی چقد دوس دارم همین گیر دادنای الکی تو