متن آهنگ رامین بی باک ستاره شدی

 

دنبالت اومدم و ستاره شدی توو عشق زیادی گمت کردم

بعد تو نصیب منه تنهایی و تنهایی بازم تورو انتخاب کردم

دست خوش حتی دلتنگیات هم عالمی داره

چرا دست از سر من برنمیداره

شدم عاشق ستاره ای که نوری نداره

دست خوش حتی دلتنگیات هم عالمی داره

چرا دست از سر من برنمیداره

شدم عاشق ستاره ای که نوری نداره

از تو فقط مونده همین چن تا یادگاری و

این صداها و عکسای دوتایی

چطوری از دلت اومد بخوای جداییو

هنوز دلم واسه ی دیدن تو پر میزنه

واسه تو به این در و اون در میزنه

میره به جای قرارمون بعضی وقتا سر میزنه

دست خوش حتی دلتنگیات هم عالمی داره

چرا دست از سر من برنمیداره

شدم عاشق ستاره ای که نوری نداره

دست خوش حتی دلتنگیات هم عالمی داره

چرا دست از سر من برنمیداره

شدم عاشق ستاره ای که نوری نداره