متن آهنگ ماهان بهرام خان سر بزن

 

دوس دارم هی زل بزنم بهت

آسمون زمین بیاد نمیکنم ولت

دستام قفل شه توی دستت

موقع رفتن بگی بیب حیف

دلتو پیش منه اینو میدونن همه

عشق تو زیادشم واسه من خیلی کمه

دلتو پیش منه اینو میدونن همه

عشق تو زیادشم واسه من خیلی کمه

دلت گرفت بیا سر بزن به من

بذا منم آروم تر بشم یه کم

دورمون خلوت شه و بوی عود

پخش شه تو بمونی محاله من برم

بازم میشنوم صداتو در گوشم بگو داری

میای واست بهترین لباسمو میپوشم

دلتو پیش منه اینو میدونن همه

عشق تو زیادشم واسه من خیلی کمه

دلتو پیش منه اینو میدونن همه

عشق تو زیادشم واسه من خیلی کمه