متن آهنگ شایان اشراقی سر چی

 

واسمون بد اومده جدا شی بری رابطمون تموم شه خدایی که چی

این همه برای تو از خودم زدم

بگو چجوری بیاد از تو من بدم

نگو تموم شده همه چی همه چی داری میری سر چی سر چی

میخوای بری آدم بده شی بده شی

بری میرسم به لب تیغ به لب تیغ

نگو تموم شده همه چی همه چی داری میری ولی سر چی سر چی

میخوای بری آدم بده شی بده شی

بری میرسم به لب تیغ به لب تیغ

زدی به بد کسی اون که میخواستت اینجوری بعد از این

فکر نکنی مثه منه دیوونه هست

که اینقد ساده رفتی و منو پس زدی

این اصا عادی نبود تو باشی پهلوم و پاشی بری یهو

اگه وابستم خیلی بهت خوده تو

میخواستی که قلب یه نیمه شد

نصف دیگش پیشته همیشه میره دل جایی که نباید بره و غریب بشه

آره چشمات تونست منو فریب بده

دل دیوونه بس نکرد ولی دلت اگه جایی گیره برنگرد

اگه اینجوری نیست باش پهلوم

از این آدم دیوونه جا نمون

نگو تموم شده همه چی همه چی داری میری سر چی سر چی

میخوای بری آدم بده شی بده شی

بری میرسم به لب تیغ به لب تیغ

نگو تموم شده همه چی همه چی داری میری ولی سر چی سر چی

میخوای بری آدم بده شی بده شی

بری میرسم به لب تیغ به لب تیغ