متن آهنگ داوود بوستانی سقف شب

 

الهی الهی تو باشی کنارم دست تو محکم بگیرم 

با تو دنیامو بسازم چشاتو ببندی موهاتو ببافم

بدون تو منه دیوونه از دنیا کلافم

الهی الهی تو باشی کنارم دست تو محکم بگیرم 

با تو دنیامو بسازم چشاتو ببندی موهاتو ببافم

بدون تو منه دیوونه از دنیا کلافم

غنچه میده هر شب توو دستم گلای رو پیرهن تو

من دلم میلرزه توو سینه به عشق خندیدن تو

غنچه میده هر شب توو دستم گلای رو پیرهن تو

من دلم میلرزه توو سینه به عشق خندیدن تو

الهی الهی تو باشی کنارم دست تو محکم بگیرم 

با تو دنیامو بسازم چشاتو ببندی موهاتو ببافم

بدون تو منه دیوونه از دنیا کلافم