متن اهنگ سلامتی چشمات ۴۰ بار میزنیم

 

 

سلامتی چشمات

40 بار میزنیم امشب لیوانو به هم رد واین

چت مست فرش هدلاین

نمیرسه هیچ وقت ددلاین

خوش اومدی به دنیا تو ولی

قول بده بخندی هربار