متن آهنگ سلطان دلم ناز دلم خوشگل مو مشکی خودم فدات بشم

 

سلطان دلم

ناز دلم خوشگل

مو مشکی خودم فدات بشم

همه کس عشق منی

صاحبمی مالکمی

جاته روی چشم

به ولله خیلی میخوامت