متن اهنگ سلطان دلم ناز دلم میلاد راستاد

 

سلطان دلم

ناز دلم خوشگل

مو مشکی خودم فدات بشم

همه کس عشق منی

صاحبمی مالکمی

جاته روی چشم

به ولله خیلی میخوامت