متن آهنگ احمد سلو سل

 

شک نکن باور کن این دلداده ی دیوونه ام خط بزن خنجر بکش پرپر کن این بی خونه رو

خود معرف اومدم حبس چشات شم تا به ابد

من به پات میدم دلو هم دینو هم ایمونمو

تو گل من بودی شدی گل مریم تو وجودمی نت سل قلبم خدا نگیره این عشق قشنگو از من

ای گل من بودی شدی گل مریم تو وجودمی

نت سل قلبم خدا نگیره این عشق قشنگو از من

ای رو در و دیوار شهر مینویسم عاشقم عاشقم عاشقم من رو تو غیرتیم با یه شهر من

طرفم طرفم طرفم من توو شلوغ و بی حواس باش

بغلم بغلم بغلم کن عشقم عشقم 

ای رو در و دیوار شهر مینویسم عاشقم عاشقم عاشقم من رو تو غیرتیم با یه شهر من

طرفم طرفم طرفم من توو شلوغ و بی حواس باش

بغلم بغلم بغلم کن عشقم عشقم 

اومدی از دل شب مثل یه مرهم شدی باور کردم این معجزه بود من به تو و عشق تو عادت کردم

عشقم عشقم دلم تنگه آخ دلم تنگه

ای رو در و دیوار شهر مینویسم عاشقم عاشقم عاشقم من رو تو غیرتیم با یه شهر من

طرفم طرفم طرفم من توو شلوغ و بی حواس باش

بغلم بغلم بغلم کن عشقم عشقم 

ای رو در و دیوار شهر مینویسم عاشقم عاشقم عاشقم من رو تو غیرتیم با یه شهر من

طرفم طرفم طرفم من توو شلوغ و بی حواس باش

بغلم بغلم بغلم کن عشقم عشقم