متن آهنگ رضا شهبازی سهم

 

دل سادم مثه آدم نمیتونه حرفاشو بزنه

روتو برگردن رو به منه سرگردون ببینم عشق تو مال منه

همه دنیام اگه سد شه جلو رام اگه عشق تو تورو تنها میذارم

تورو از من بگیرن روزی هزار بار میمیرم نه تورو تنها نمیذارم

تو بخوای واسه تو پیش قدم میشم بگو میمونی پیشم یار تو میشم

همه دنیام توو چشت بدم کنه ولی خدا قسمتم کنه یار تو میشم

تو بخوای واسه تو پیش قدم میشم بگو میمونی پیشم یار تو میشم

همه دنیام توو چشت بدم کنه ولی خدا قسمتم کنه یار تو میشم

هر بار که تو رفتی و برگشتی دل من باز منتظر اومدنت میمونه اینجا

وقتی تو نباشی زندگی نیست بی تو چقد دلگیره دنیا

با اومدنت معنی بارونم عوض میشه

با قلب منو قلب تو این عشق یه دست مکیشه

سهم منه دیوونه فقط تو بشی از کل جهان عشق تو بس میشه

تو بخوای واسه تو پیش قدم میشم بگو میمونی پیشم یار تو میشم

همه دنیام توو چشت بدم کنه ولی خدا قسمتم کنه یار تو میشم

تو بخوای واسه تو پیش قدم میشم بگو میمونی پیشم یار تو میشم

همه دنیام توو چشت بدم کنه ولی خدا قسمتم کنه یار تو میشم