متن اهنگ سوپرایز سوپرایز تولد تالک داون

 

های سورپرایز دافی سورپرایز داشی

سورپرایز تولده بده بوس وای

اوو های سورپرایز دافی سورپرایز

اچ بی دی پارتی با دوستا

میشه

تولد چندمش دافیمون

هیجده پر پرش

اگه که نپره الکلش

کی کیکو بدم

برش