متن آهنگ شایا شروان شاهکار

 

دل میگه فدات شو به دل میگم چشم

ناز اون نگاشو بخر میگم چشم

موج موی یار رو بدجوری قربون

گل میریزم به پاش از ونک تا شمرون

میریزی برام هی نمک با حرفات

تا یه کم دیر کنم میره توو هم اخمات

زندگی با تورو همه جوره هستم

از همه بجز تو من دیگه خستم

وای چقد ناز داره صورت ماه داره

وقتی باهام لج میکنه آخ که تماشا داره

وای چقد ناز داره صورت ماه داره

وقتی باهام لج میکنه آخ که تماشا داره

آخ امون از اون چشاش که شاهکاره 

هر جوری حساب کنی توو دلم جا داره

دلمو برده نیاورده نیاورده بلا برده

وای چقد ناز داره صورت ماه داره

وقتی باهام لج میکنه آخ که تماشا داره

وای چقد ناز داره صورت ماه داره

وقتی باهام لج میکنه آخ که تماشا داره