هوا وقتی که ابری میشه هر بار

تو فکرت میرمو هوایی میشم

دلم میخواد هوا ابری بمونه

شاید بارون بیاد برگردی پیشم

اگر داشتن تو محاله دنیاست

من آرزوم تویی دنیا همینه

با موجا دردو دل کردم تا شاید

یکی این حاله داغونو ببینه

شاه دلم آخه اون چشمات

مگه یادم میره

من بدون تو مگه خوابم

میره مگه خوابم میره

آرامشم تو یه دریایی

منم ساحلشم

تو عمق تو میخوام

من غرق بشم غرق بشم