متن اهنگ شایع داره تو صداش دارو

 

چشا رو به ابراس توی عمقم

خود غواص نوک پا سر بالا دست باز

سلامتی هر کسی تنهاست

دنبال اسم در کردن لا دخیاس یارو

کار خفنش اینه دیشب توی پاسگاه بود

میگن شایع داره تو صداش دارو

ارادت یه شهر باهامه چراغ خاموش نه

عکس تو بنز داره حاجیت