متن آهنگ نوان شبای با تو

 

وصله به موهای تو زنجیر دلم

با همه لج دارم اما به تو بد گیره دلم

مهم نی چی میگن پشت من دربارم

من همین حال خوب امشبو از تو دارم

تلخی دوری قهر برا چی واسه تو میدم

همه چی فقط بهم بگو محاله ازم خسته بشی

من دلم تنگه قدیما شده بدجوری تو چی

همین امشب یه مسافرت دوتایی بچین

شبای با تو چه قشنگه هر چی

من دارم برا تو من نیازم به تویه دارم هواتو

فقط این جوری نکن اخماتو واکن 

شبای با تو چه قشنگه هر چی

من دارم برا تو من نیازم به تویه دارم هواتو

فقط این جوری نکن اخماتو واکن 

کی مثخ من قدرتو میدونه

توو حال بدیا پشت تو میمونه

با انگیره میگه همه چی خوبه که

از توو چشات حرف تو میخونه

کی پایه ی دیوونه بازیاته تو هر

چی بگی قبول که ساده

تو بین همه شدی انتخابش

کی همه ی قلبشو بهت داده

شبای با تو چه قشنگه هر چی من

دارم برا تو من نیازم به تویه دارم هواتو

فقط این جوری نکن اخماتو واکن 

شبای با تو چه قشنگه هر چی من

دارم برا تو من نیازم به تویه دارم هواتو

فقط این جوری نکن اخماتو واکن