متن آهنگ مجتبی دربیدی شبهای تهرون

 

هوا گرگ و میشه نکنه دیر شه

بخوای نخوای من میام پیشت

چیک چیک بارون کف خیابون

چه حالی داره شبای تهرون

آخه با تو خوبه زیر بارون توو خیابونای تهرون

عشق من از تو چه پنهون

اینکه نزدیکه دلامون نوش جون هر دوتامون

 عشق من از تو چه پنهون

با تو خوبه زیر بارون توو خیابونای تهرون

عشق من از تو چه پنهون

اینکه نزدیکه دلامون نوش جون هر دوتامون

 عشق من از تو چه پنهون

تو دل من میشه آب قند عشق من فقط یه لبخند

یه لبخند یه لبخند یه لبخند

دل نمیشه نه ازت کند عشق من فقط یه لبخند

یه لبخند یه لبخند یه لبخند 

با تو خوبه زیر بارون توو خیابونای تهرون

عشق من از تو چه پنهون

اینکه نزدیکه دلامون نوش جون هر دوتامون

 عشق من از تو چه پنهون

با تو خوبه زیر بارون توو خیابونای تهرون

عشق من از تو چه پنهون

اینکه نزدیکه دلامون نوش جون هر دوتامون

 عشق من از تو چه پنهون