متن آهنگ دانیال رنجبر شبگرد

 

توو خیابونا شبگرد پره غصه و سردرد نبودنت چه بد کرد حالمو

توی مرز جنونم کارد خورد به استخونم

بدون تو شده واسم هوا کمو شدی کابوس هر لحظم نمیبینم عکساتو از ترسم

تموم نمیشه این حسرت که چجوری رفتی تو از دستم

عادتمه هی سر بزنم بی هوا به گوشیم چند باری

میزنه به سرم زنگ بزنم به امید اینکه تو بردار بی وفا بگو منو کم داری

عادتمه هی سر بزنم بی هوا به گوشیم چند باری

میزنه به سرم زنگ بزنم به امید اینکه تو بردار نمیگذره میکنم هر کاری

صبرمو سر میاره قلبمو درد میاره اشکمو در میاره نبودت

دلم آروم نداره دیگه طاقت نداره نفسمو بند میاره نبودت

یه چیزی هنو توو قلبم هست که میکنه نفسمو هر دم حبس

بیا رفتم من از دست ریختم توو خودم من از بس

عادتمه هی سر بزنم بی هوا به گوشیم چند باری

میزنه به سرم زنگ بزنم به امید اینکه تو بردار بی وفا بگو منو کم داری

عادتمه هی سر بزنم بی هوا به گوشیم چند باری

میزنه به سرم زنگ بزنم به امید اینکه تو بردار نمیگذره میکنم هر کاری